הגשת תקצירים

הגשת התקצירים לכנס הסתיימה!

 

 • את התקצירים ניתן להגיש בשפה האנגלית בלבד, תוך הקפדה על כללי האיות והתחביר ברמה הראויה לפרסום.
 • ניתן לבחור להגשת התקציר להרצאה פרונטלית (Oral) בלבד 
 • האבסטרקטים יוצגו בשני פורמטים:

  PLENARY SESSION
  10/15 דקות מצגת וחמש דקות שאלות

   FLASH PRESENTATION
  שלוש דקות מצגת ושתי דקות שאלות

 • הוועדה המדעית תסקור את התקצירים ולאחר מכן יישלחו תשובות לגבי הקבלה והשיבוץ של כל תקציר למגישים.
 • בעת ההגשה יהיה על המגישים לאשר כי התקציר נסקר על ידיהם וכי הם מאשרים את כל הפרטים. כמו כן המגישים מאשרים כי לא ניתן יהיה לשנות פרטים בתקציר לאחר שאושר להגשה.
 • בהגשת התקציר המגישים מאשרים את פרסומו באמצעים השונים (כגון- ספר תקצירים, אמצעי יח"צ שונים ועוד)
 • המגישים מעניקים למארגנים, ללא תמלוגים, רישיון תמידי, ולא בלעדי, בלתי חוזר להשתמש, להעתיק, לפרסם, לתרגם, להפיץ, ולהציג תוכן של התקציר.
 • המארגנים שומרים לעצם את הזכות להסיר באופן מיידי תקציר אשר אינו מקיים את ההוראות המפורטות מעלה.
 • המגיש/המאשר/ת בזאת את השימוש בפרטיו/ה כאיש/אשת קשר לצורך תקציר זה, וכי באחריותו/ה להעביר את ההודעות המגיעות אליו/ה לשאר השותפים לעניין התקציר, באם ישנם כאלה.
 • מגיש/ת התקציר וכל שאר השותפים בכתיבת התקציר יידרשו בהזנת הפרטים הבאים:
  (Full first and family name(s
  Email address
  (Affiliation details (main workplace, department, city, country
 • יש להזין את כותרת התקציר במקום המיועד לכך, באותיות רישיות בלבד (CAPS LOCK)
 • גוף התקציר- מוגבל ל- 250 מילים
 • שפת האבסטרקט צריכה להיות מוגשת באנגלית בגודל גופן 12
 • על התקציר להיות מוגש במבנה הבא:
  Background
  Methods
  Results
  Conclusions

בסיום תהליך ההגשה תתבקשו לאשר האם ברצונכם/ו לפרסם את התקציר (Publish). במידה ותבחרו לפרסם- לא תוכל לשוב ולערוך בתקציר שינויים. עם זאת- במידה ותבחרו שלא לפרסם- יהיה עליכם לוודא כי תשובו ותפרסמו בעתיד. תקציר אשר לא יפורסם- לא יוכל לעבור לוועדה המדעית לשם הערכתו 

הגשת התקצירים לכנס הסתיימה!